Mostrant
Dia: 3 de març de 2019

Democràcia plena ?>

Democràcia plena

Des de fa mesos el debat entre Catalunya i Espanya se simplifica amb la dicotomia Democràcia o Legalitat. És una divisió falsa, perquè ambdós conceptes no són oposats i van lligats, car un no pot funcionar sense l’altre. Què es vol dir des de Catalunya quan s’afirma que la democràcia està per sobre de la legalitat? Es vol indicar que la democràcia a Espanya no està al nivell que desitgem els catalans. La democràcia és un concepte que s’ha d’anar…

Llegeix l’article Llegeix l’article