Entrevista a UAB Divulga

“En deu anys seria possible que la majoria del consum energètic del país fos generat a través d’energies renovables”

Joan Vila és enginyer industrial i empresari, expert en energia i estalvi energètic. A principis de novembre va participar al Fòrum de Tecnologies i Innovació, organitzat per l’Ajuntament de Sabadell, el Parc de Recerca UAB i el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya.

 

Enginyer industrial per la UPC i enginyer en tecnologia paperera per la Universitat de Grenoble, Joan Vila és des de l’any 1981 director executiu de LC Paper 1881, una mitjana empresa catalana de fabricació de paper tissú. Soci de la càtedra “Processos sostenibles de la UdG”, des de l’any 2005 escriu una columna setmanal a Diari de Girona sobre economia empresarial i energia. També ha publicat llibres de divulgació i participa regularment en debats relacionats amb el món de l’energia i l’empresa.Vostè fa èmfasi en que el problema energètic recau en l’ús i, sobretot, en un ús no adequat de l’energia en el sector industrial i el transport. És aquest el major problema del sistema energètic català i espanyol? 
Sí, així és. L’any 2013 l’estructura en l’ús d’energia final era de 28,7% a ús residencial i primari, 34% a ús industrial i del 37,4% al transport. Normalment parlem d’energia associant-la a electricitat amb un consum d’energia primària del 27,05%, quan el petroli significa el 47,3% del total de l’energia primària. Per tant el primer problema el tenim en el transport, no pas en l’electricitat, i la seva solució passa, primer, per electrificar-lo i, segon, per disminuir-ne l’activitat.

És necessari canviar el model del transport. I per fer-ho, s’han de prendre decisions polítiques, ja que les solucions hi són (potenciar el tren, hibridar el camió o fomentar el cotxe elèctric), però portar-les a la pràctica és molt difícil. Si ningú impulsa aquest canvis, no es podrà canviar el model.

Quines accions s’haurien dur a terme per millorar l’eficiència energètica? 
El punt més important recau en l’estalvi i en com aconsgeuir un menor ús d’energia. No es pot implementar un nou escenari energètic si no es comença per reduir el consum, és impensable un món renovable amb el mateix ús indiscriminat de l’energia.

Per això, per millorar l’eficiència energètica, el primer que s’ha de fer és incloure el valor de l’energia als productes, i que se li imputi el CO2 que ha generat, la contaminació, l’esgotament de matèries primeres o el canvi climàtic. Es tracta de dur a terme un canvi de fiscalitat, introduint una taxa sobre el CO2, universal, intensa, fiscalment neutra i amb aranzels i, a canvi, reduir altres impostos, com l’IVA, de manera que la pressió fiscal de les empreses no augmenti.

Quin paper tindran les energies renovables? 
L’any passat aproximadament la meitat de l’electricitat a l’Estat espanyol va ser generada per renovables. Per tant, el pes de les renovables és indiscutible i la transició energètica cap a un model més sostenible basat en les energies renovables es va imposant a poc a poc. Actualment, per exemple, l’energia fotovoltaica és una de les energies renovables de major creixement, ja que en els últims anys ha disminuït considerablement el seu cost de generació.

A quants anys vista? 
Tot depèn del paper que adopti l’Administració. El decret sobre l’autoconsum d’energia que ha aprovat recentment el govern espanyol, per exemple, frena la penetració de les energies renovables.

Però si aconseguim que les administracions facin un canvi en la regulació i impulsin les renovables, en deu anys vista seria possible que la majoria de consum elèctric del país fos generat a través d’energies renovables. Cal que els consumidors forcem els polítics a que apostin per fer aquest camí.

Quines línies de recerca creu que s’han de potenciar per resoldre els reptes tecnològics actuals per augmentar l’eficiència energètica?
Primer de tot, crec que actualment la universitat continua força allunyada de la indústria i del consumidor final, i és important que faci un petit gir per ser més aplicada i connectar amb els problemes reals de la indústria.

Tot i així, a nivell tecnològic les possibilitats són immenses i les solucions ja són una realitat. En els últims anys s’han fet molt avenços que han aconseguit reduir enormement els costos de les energies renovables. Ara el que falta és un canvi d’actitud per canviar el model energètic, que s’ha de fer des de les administracions.

Respecte a les tecnologies, crec és interessant potenciar solucions tecnològiques per millorar l’emmagatzematge d’energia, i sobretot, el cotxe elèctric. Durant deu anys, el sector de l’automòbil s’ha centrat en els vehicles d’hidrogen, ja que es pensava que aquesta línia d’investigació era la que donaria fruits, i el cotxe elèctric havia quedat frenat. Però ara s’ha vist que aquesta línia de recerca no avança com s’esperava i, en canvi, el cotxe elèctric pot ser una solució.

Com ha aconseguit augmentar la facturació i, a la vegada, disminuir el consum d’energia i la petjada de CO2 en l’empresa que dirigeix? 
Ho hem aconseguit posant l’estalvi energètic com a objectiu. I és que aquest ha de ser un objectiu prioritari per a totes les empreses.

Fa 22 anys que vam apostar per aplicar processos productius que milloressin l’eficiència energètica. Vam començar el 1993, quan vam posar en marxa una central de cogeneració de producció combinada de calor i electricitat. I des d’aleshores, hem anat introduint canvis en tot el procés de producció pensant des del punt de vista energètic. Per exemple, l’any 2009 vam posar en marxa la màquina de tissú amb un procés patentat que agafa els gasos de la central de cogeneració per assecar el paper, el 2012 vam millorar el producte, fent un paper tissú d’una capa en comptes de dues, i el 2014 vam adaptar una de les màquines per fer-la específica per al nou producte. Ara estem executant un projecte de transformació del paper tissú en rotlles pel consumidor tot estalviant en transport. Amb tots aquests canvis hem aconseguit un estalvi energètic en CO2 del 60%. El camí ha estat seqüencial, avançant més després de cada pas que fèiem.

Franco no ha mort

Fa pocs dies, arran dels fets de París amb els cants de La Marsellesa, vaig escoltar el ministre d’Exteriors espanyol José Manuel García Margallo dir que sentia enveja del patriotisme mostrat pels francesos. És clar, vaig pensar, vols patriotisme sense crear pàtria, governant per a pocs vols que tots es sentin com tu, quina barra!
Els francesos tenen molt interioritzat el concepte de República com el d’una democràcia on es vetlla pels drets dels individus amb igualtat, llibertat i solidaritat. No és només un eslògan, és el seu mode de viure. Sovint he tingut discussions a Internet sobre com i quan s’ha de saltar la legalitat vigent i poso com a exemple les vegades que això es salta a França quan quatre pagesos bolquen camions de fruita o verdura, o quan pugen a un vaixell italià i barregen gasoil al vi que porta, sense que passi res. Podríeu dir que això és així perquè l’estat defensa els seus mateixos interessos contra l’exterior, però us recordo que els pagesos de la Bretanya van desmuntar els arcs que l’estat havia fet per controlar els quilòmetres dels camions i poder cobrar la taxa de CO2, un treball de més de 4 anys de les estructures de l’estat i una inversió de més de 3.000 milions d’euros. A França l’individu és defensat, els col·lectius petits són escoltats, i difícilment se’ls aplica la llei del corró de la majoria. És clar que això té com a contrapartida que a la fi poques lleis es poden posar a la pràctica si no són acceptades per unanimitat, però ells van fent i el respecte a les minories es fa escrupolosament.

Continue reading

Dol per ParÍs

Divendres a la nit va ser un dia horrible per París. Els atemptats terroristes sincronitzats van provocar almenys 130 morts just el dia en què l’estat francès havia començat a protegir les fronteres. París es prepara per a la conferència internacional pel canvi climàtic a finals de mes amb la participació de molts caps d’estat i la informació sobre la seguretat no deu ser pas gaire tranquil·litzadora. França ha decidit suspendre el tractat de Schengen temporalment, cosa que permet controlar les fronteres durant 30 dies. Per aquest fet va posar 1.000 policies a controlar els 30.000 cotxes que passen per la frontera de la Jonquera en un intent de posar el país en una bombolla de seguretat. Guerra a París, diuen molts diaris internacionals. Manuel Valls havia dit el mateix divendres que temien per un atac terrorista i França sap que es troba sobre un autèntic polvorí.

Els que em coneixeu sabeu que dic sovint que alguna de les solucions als problemes del món actual passa per França, tant si la resposta és econòmica com si és so?cial o política. El món global que hem construït té manca de controls bàsics, hem destrossat un munt de valors i les ideologies ja no donen resposta als problemes que es van creant arran de l’obertura global. Hem eliminat els aranzels dels països amb l’esperança que això possibilita més creixement econòmic mundial, hem desmuntat els controls de seguretat fronterers amb el tractat de Schengen, els estats han perdut el control de la informació i de la creació d’opinió, la informació es mou amb tota impunitat tant si és bona com si és terrorista… i el resultat és un món que no creix com cal, amb més desigualtat, amb milions de persones que no entenen el que passa, amb societats senceres que han perdut l’esperança d’un món millor, sense trobar recés en cap ideologia. Tot això explica per què certs col·lectius es refugien fanàticament en la religió, per què hi ha tanta dispersió en partits polítics, per què costa tant construir un pensament o una ideologia majoritària.

Un factor clau és la globalització, però l’altre és la velocitat amb què circula la informació a través d’internet. A la xarxa s’hi propaga de tot, bo i dolent, molt dolent. És una escola on es pot aprendre qualsevol cosa, des de sexe fins a construir armes massives i, fins i tot, en l’internet ocult s’hi pot comerciar amb fins il·legals, és a dir, amb armes, amb la impotència de la policia. Aquest fet té costats positius i altres negatius. El positiu és que tanta informació evita que un grup pugui tenir el monopoli de la informació. És el que li passa a Mariano Rajoy o a Vladimir Putin, incapaços de frenar tendències que no els interessen, però alhora permet crear i difondre moviments importants, com és el fanatisme musulmà. Continue reading

La visita d´alumnes d´ESO

Divendres vam tenir a la fàbrica la visita dels alumnes de quart d’ESO de Besalú. Van ser 19 alumnes amb dos professors que van venir a peu des de l’institut. No acostumem a fer gaire visites de grups i ens cenyim a la UdG i al nostre entorn més proper. El curs era força homogeni, amb alguns nois i noies estrangers ben integrats.
Vaig aprofitar la visita per explicar-los que la fàbrica era un exemple del que va passar durant la revolució industrial. En aquell temps es va passar de fabricar paper a mà amb una producció de 60 kg per persona i dia a fabricar-lo amb una màquina, amb una producció de 600 kg per persona i per dia. Així doncs, els artesans van perdre la seva feina per culpa de les màquines. “No veieu un paral·lelisme amb el que està passant avui en dia?” -els vaig dir- “llavors va ser la revolució industrial i ara és la revolució digital”.
La fàbrica deu el seu origen al fet que el seu fundador tenia un molí paperer a Borgonyà, al sud de Banyoles. Aquell molí s’alimentava amb aigua del riu Terri, format pel desguàs del llac de Banyoles, aigua que era suficient per fabricar paper, però que va ser incapaç de moure una roda hidràulica per fer girar la màquina de paper. Així va ser com tots els molins paperers de Banyoles van morir, en no poder industrialitzar-se. El propietari del molí de Borgonyà, un francès anomenat Grelon, va demanar la concessió de l’aprofitament hidràulic del riu Fluvià a Besalú, i així va ser com va néixer la fàbrica amb el nom de Grelon y Rosal i la marca comercial La Confianza l’any 1881.
Llavors els vaig explicar com és que el paper és possible, dient-los que les fibres procedeixen del món vegetal (ja sigui d’arbres, de palla de blat, de palla d’arròs o bagàs) i que cada fibra de 0,8 o 2,1 mm està formada per cadenes de cel·lulosa, una molècula que té al seu exterior àtoms d’hidrogen i oxigen-hidrogen que reaccionen amb molta facilitat amb l’aigua. Tant és així que s’aprofita aquesta propietat per fabricar el paper. En una primera operació se sotmet la fibra al refinat que obre esquerdes i facilita a l’aigua penetrar al seu interior de forma que es va associant amb la cel·lulosa. En aquesta operació la fibra s’infla com una esponja, agafant aigua.

Continue reading

Cap on va l´economia?

Fa una setmana vam saber que aquest any la Xina pateix una sortida de capital per valor de 500.000 milions de dòlars, la major sortida de capital dels últims 30 anys. És més, la Xina estava acostumada a tenir una entrada massiva de capital pel mateix valor, per exemple els anys 2007 i 2010, i de la meitat durant els anys 2009, 2011, 2012 i 2013. Llavors què ha passat, per què allò que era bo ara ja no ho és?
Fixem-nos en el que passa a tots els blocs econòmics mundials. El Japó fa uns 15 anys que no sap sortir del desequilibri on s’ha ficat. Va ser una economia fulgurant després de les olimpíades de Tòquio el 1964, amb creixements espectaculars durant les dècades dels 70, 80 i 90 fins que va entrar en un bucle tancat en la dècada del 2000 i encara no n’ha sortit. Des de llavors el banc central japonès no para d’injectar liquiditat al sistema intentant fer créixer l’economia sense que això passi.
Els Estats Units fan servir sovint la seva millor arma per sortir de les crisis i afavorir el creixement: la creació de dòlars de forma massiva. Ho fa de forma recurrent perquè, al contrari del que passa a altres països com Veneçuela, per exemple, on la creació de més moneda té com a efecte secundari l’augment d’inflació, el dòlar és una moneda mundial i la seva inflació es dispersa arreu, sense efectes greus per a l’economia americana. Els reflexos de la Fed a l’any 2009 van ser ràpids i durant anys van injectar 100.000 milions de dòlars cada mes, una devaluació equivalent del dòlar del 13% cada any mentre va durar l’operació. Això va permetre a l’àrea tenir més liquiditat, frenar importacions i afavorir exportacions, millorant el creixement de l’economia i l’atur. A poc a poc la Fed va anar disminuint la injecció de diners i en aquest moments es prepara per augmentar el preu del diner per frenar lleugerament l’economia en risc de bombolles financeres.
Europa va tardar a prendre les mateixes mesures perquè Alemanya és més partidària de patir i resoldre els problemes des de l’arrel. Però a la fi, fa un any va decidir fer la mateixa operació: injectar 60.000 milions d’euros cada mes a l’economia, devaluant el 10%, en un moment en que la inflació estava a ras de terra per la caiguda del preu del petroli. El moment era idoni, ja que evitava haver de patir per un possible augment de la inflació, però era massa tard en comparació amb les mesures dels altres blocs. El valor de l’euro va caure des d’1,35 fins a 1,1 $/€ que hi ha ara, permetent frenar la importació de la zona dòlar i afavorint l’exportació. En tot aquest temps hi ha hagut intents per part de la Fed i els altres blocs per canviar el valor de l’euro, com el que ha tingut lloc aquest mes d’octubre, arribant a un valor de 1,14 $/€. Quan això passa, surt en Mario Draghi, diu que farà el que faci falta per esmenar-ho i, immediatament, el valor torna al seu lloc, a 1,1 $/€. Ara esperem que l’acció de la Fed abans de final d’any abaixi el llindar del canvi amb el dòlar a 1,05 o fins i tot a 1 $/€.
Amb tot això tenim els quatre grans blocs de l’economia intentant fer créixer la seva economia injectant diner de forma massiva, sense que això doni efecte. És com un malalt al que se l’ha entubat i se l’alimenta artificialment esperant que el cos s’arregli i un dia es pugui retirar l’alimentació. Ho diré en altres paraules, si l’economia mundial gairebé no creix amb injecció massiva de liquiditat és que en realitat està decreixent. I ningú ho diu, perquè no ho veu o perquè té por de dir-ho, però és l’evidència més clara que mostra que el món té un model que no funciona i que en necessita un de nou.
El problema és que amb el creixement dels països emergents durant la dècada 2000 i fins el 2014, els blocs occidentals van perdre de forma massiva riquesa en favor d’aquells. He calculat que al ritme que Espanya va anant, sense perdre’l, es necessitaran 10 anys més per recuperar el que es va perdre en la dècada 2000. La derivada d’això és que cal un augment important de la productivitat per recuperar la capacitat adquisitiva anterior i per això cal invertir de forma massiva en l’àmbit de la producció, tant en millores tecnològiques com en la formació de treballadors, i això no es fa. El món té molta liquiditat però aquesta no es dirigeix a la producció, perquè entre altres coses les elits econòmiques només entenen de moviments financers, però no d’energia, de productivitat, de tecnologia, de logística o de producció.
Per tant, podríem dir que el món es troba perdut, que les mesures que ha aplicat fins ara no són suficients per sortir del forat i que cal pensar altrament, en com frenar el diner de les poques mans on es troba, cada vegada més concentrat, cap a la producció de béns i serveis, alhora que trobem fórmules imaginatives per donar treball a les persones menys qualificades i per disminuir els seus costos adquisitius. És hora de pensar en una nova economia basada en una socialdemocràcia renovada i en una economia verda, amb una taxa de CO2 amb aranzels o, si no és possible pels acords globals, amb un impost sobre combustibles fluctuant amb el preu del petroli. Però caldrà fer alguna cosa per sortir del forat i per gestionar el decreixement en el que ens trobem i que veiem amb molts anys per endavant.

De la crisi al lideratge

Dimecres vaig anar al Col·legi d’Economistes a Barcelona a presentar el cas de LC Paper. Els vaig explicar com hem anat superant les tres crisis que hi ha hagut en els darrers 34 anys, amb patiment i angoixa, amb tenacitat, amb voluntat d’aguantar, amb imaginació, amb anticipació… També la meva visió de l’economia global, allò de l’economia de l’abundància frugal i em vaig permetre suggerir-los uns deures com a col·legi: que estudiïn, davant el panorama d’impossibilitat d’apujar salaris, com es pot millorar el poder adquisitiu de la gent abaixant costos. Estic convençut que el futur va per aquí, per un canvi de model que permeti a la gent mantenir el benestar sense per això haver de lluitar per salaris molt elevats. De fet això és el que va mostrar Xavier Sala Martin en el seu programa de diumenge passat: qualsevol ara és molt més ric que el més ric de la història de la humanitat. Vol dir que la riquesa actual, el benestar del qual gaudim, era impensable fa 50, 100, 200, o 1.000 anys, per més ric que fossis abans, i és aquesta riquesa la que val. Als economistes els vaig explicar que sóc un fanàtic de la productivitat i de l’estalvi energètic, dues de les raons que expliquen per què hem aguantat les tres crisis anteriors. Finalment els vaig explicar el pla estratègic per avançar en la venda global i les innovacions per assolir un cert lideratge en el sector.
Divendres vaig assistir a una jornada a la Cambra de Comerç de Girona dintre el cicle de Transferència Tecnològica del Patronat de la Politècnica. Es tractava de parlar dels reptes tecnològics dels materials compòsits, d’exposar les seves utilitzacions, les recerques de la UdG, les interaccions entre els grups de recerca i les empreses… Vaig aprendre que a la UdG hi ha dos grups que investiguen compòsits, Amade i Lepamap, i que són de llarg els grups que tenen més coneixement d’Espanya en compòsits. Per un moment vaig veure la llum en el futur de les nostres comarques.
La meva participació va ser per explicar que, en aquella economia de l’abundància frugal que he explicat, la clau estava a aconseguir un ús intel·ligent de l’energia. L’home fa 10.000 anys consumia 2.000 kcal/dia, els romans consumien 30.000 kcal/home.dia en el zenit de l’economia agrícola. Avui els americans consumeixen 230.000 kcal/h.d. i Espanya té un consum de 87.000 kcal/h.dia. Havent estudiat on hem d’abaixar el consum, he arribat a la conclusió que els punts difícils són el transport i la construcció, i ambdós necessiten alleugerir el pes, siguin de vehicles o d’edificis. Per tant és evident que caldrà construir els cotxes, camions, trens, avions, habitatges i edificis públics amb materials diferents del que es construeixen avui dia, caldrà estendre el concepte compòsit arreu de l’economia.

 
Els materials compòsits d’avui es fan servir sobretot en l’àrea de l’aviació, car és allà on el pes és més crític. Per això la seva fabricació és extremadament tècnica, però artesanal. També comença a entrar en el món dels cotxes, primer tímidament amb poques peces, com per exemple el portó posterior o en l’interior però, de la mà dels cotxes elèctrics, -amb bateries que pesen molt- els cotxes esdevenen poc a poc amb estructures de compòsits. L’exemple del BMW i3 indica que potser aquest sector no deixarà res fora del seu control absolut, per la qual cosa sembla que per aquí no hi haurà massa activitat per a nosaltres. Però si pensem en la creació de materials compòsits a gran escala per al món de la construcció, si pensem en materials on se substitueixi el teixit en fibra de carboni o en fibra de vidre per materials cel·lulòsics amb papers porosos englobats entre resines i diverses capes d’estructura diferent, podem estar davant un objectiu clau per al nostre territori. Per una vegada podríem convertir la universitat de Girona en l’excel·lència en aquest àmbit i ser un focus de radiació que permeti el naixement de petites empreses en estreta relació amb altres de més grans per constituir un clúster molt especialitzat en aquest àmbit.
Imaginem si fóssim capaços de construir estructures sense formigó, o amb molt menys, amb dissenys alveolars, si fóssim capaços de fabricar planxes de material compòsit en base a capes de paper porós amb resistència augmentada per fibres de kevlar i que posteriorment es pogués fer servir per construir formes variades tot combinant altres materials i conformant-los en calent… Això és el que es pot veure avui a partir dels grups que hi treballen i amb el coneixement de les empreses que estan al seu entorn.
No sé si heu vist darrerament les xifres de creixement i d’atur, però mostren una cosa que vinc dient des de fa temps: la Catalunya interior, la rural que diuen a l’àrea metropolitana, se n’està sortint més bé de la crisi que la de la capital. Les seves pimes han sabut sortir millor de la crisi, s’han enfortit exportant, treballant i invertint. Potser és perquè no tenen accés a recursos financers fàcils i han de lluitar més, però és així. La Catalunya interior està començant a liderar l’economia catalana i el seu potencial és enorme, com mostra l’exemple de la UdG i de moltes empreses del nostre entorn.
Un em va dir que mai la revolució l’havia fet el món rural, ignorant la guerra dels remences al segle XV, la dels Camperols a Alemanya al XVI, la dels Segadors al XVII, la Gran Por dels camperols francesos el 1789 dintre la Revolució Francesa, o la importància dels pagesos en la revolució russa del 1917. Avui el món rural, la Catalunya interior, ha esdevingut menestral i exportador i lidera la nova economia. De la crisi al lideratge. Continue reading

Soria, titella de les elèctriques

Ingressos-i-generació-electricaLa setmana passada el govern de Mariano Rajoy va aprovar la famosa llei d’autoconsum elèctric, l’anomenat impost al sol pel qual es penalitza amb una taxa la generació elèctrica que qualsevol pugui realitzar a casa seva pel seu propi consum. El despropòsit ve de lluny i avui demostraré que no és fruit d’una casualitat, sinó d’un pla estratègic de les companyies elèctriques. El ministre només és el titella de la comèdia.

Durant l’any 2011, el soci que teníem a la central de cogeneració de Besalú, Enel Green Energy -filial d’Endesa- va fer tot el possible per marxar. Aquella situació jo no la podia entendre: com és que un soci vol marxar d’una societat que sempre ha tingut beneficis? L’últim dia del 2011, a correcuita es va vendre les accions i va acabar un període de 19 anys junts.

Ara he sabut les raons per les quals aquell soci va forçar la sortida de la societat: va fugir de qualsevol operació de cogeneració perquè sabia que esdevindria una ruïna, una activitat que ja no seria més rendible a partir de l’entrada del Partit Popular al govern. El nou ministre d’Indústria, energia i turisme, José Manuel Soria, era un canari que provenia del món del turisme. Què hi feia un especialista en turisme resolent l’enorme desequilibri del sistema elèctric? Tant se val, no feia falta cap especialista perquè actuaria al dictat i un ministre amb criteri no acceptaria segons quines condicions que les hi imposessin.

Així va ser com va néixer el primer decret el 15 de gener de 2012. Aquell decret era tota un declaració d’intencions. El sistema elèctric afavoriria la generació nuclear i frenaria en sec la penetració de les energies renovables. Aquell decret seguia molts paràgrafs, amb els mateixos punts i comes, d’un text de la FAES titulat “Propuestas para una estrategia nacional”. Les companyies elèctriques havien pactat o escrit les propostes estratègiques i el ministre només plasmava aquestes idees al BOE. Les companyies elèctriques, el PP i el ministeri es van esforçar a demostrar que el desequilibri del dèficit elèctric era culpa exclusivament d’unes energies renovables que tenien unes primes que llastraven en excés la tarifa elèctrica. Aquesta mentida va anar penetrant de forma que bona part de l’opinió pública s’ho va creure.

Preu pool i demanda elèctricaDes de Pimec vam demostrar que això no era així, que el greu problema venia de la instal·lació de 25 GW amb centrals de cicle combinat de gas i que les elèctriques no podien pagar unes inversions que no podien funcionar per manca de demanda. És a dir, les companyies elèctriques havien fet inversions errònies que havien d’amortitzar sense funcionar i, per fer-ho possible, havien de reduir la generació elèctrica renovable i apujar el preu de la generació nuclear i hidràulica, de forma que els beneficis extra paguessin les centrals aturades. La rendibilitat d’aquestes es veuria encara compensada cobrant per capacitat, és a dir, per estar aturades al servei del sistema. Continue reading

Volkswagen i els dièsel

L’escàndol de les trampes en els motors dièsel de Volkswagen és un fet transcendent que afecta la credibilitat de la indústria i al model social que ens hem posat. Una empresa que fa trampes per assegurar els seus interessos i un regulador que no ha fet bé la seva feina, heus aquí el que ha passat. Una situació que es dóna massa vegades en el nostre món. Aquí ja hi estem acostumats: el regulador s’hi posa bé per afavorir una determinada empresa (Castor) o oligopoli (llei d’autoconsum). Però avui no continuaré pas per aquí, avui serem una mica més tècnics en la visió del problema, avui faré d’enginyer sènior de capçalera.
Els motors dièsel, com tots, tenen virtuts i defectes. Són motors molt bons en consum i robustesa, la qual cosa els fa idonis per a viatges molt llargs. Però alhora són motors que generen moltes partícules -sobretot quan canvien de règim o quan es posen en marxa- i generen molts gasos NOx, fet que els converteix per tant, en indesitjables a les ciutats.
El motor dièsel té millor rendiment que el motor de gasolina perquè la seva combustió assoleix pressions i temperatures més elevades. Ja sabeu que en el món de l’energia, com més alt és el nivell del qual parteix un procés, més energia potencial. Doncs això passa en els motors dièsel, el cicle del motor arrenca de pressions més elevades que els motors de gasolina, fet que els dóna millor rendiment. L’evolució dels motors ha estat impressionant en els darrers 20 anys, amb augments de les injeccions del carburant fins arribar a 2.000 bar, amb una polvorització gairebé perfecta que afavoreix la combustió, i amb la incorporació massiva de l’electrònica en el control. Així, la injecció del carburant es pot fer en el punt precís del cicle de compressió del pistó depenent del règim del motor, de si està al ralentí, en marxa continuada, o en règim transitori perquè el vehicle fa un avançament o una pujada. Tot plegat ha possibilitat una baixada espectacular del consum dels cotxes, i en particular dels dièsel. 
Però aquest camí n’ha portat un altre, l’augment dels gasos NOx. En la combustió d’un motor hi intervé el combustible, amb molts àtoms de carboni, oxigen i hidrogen, i l’aire, amb oxigen, aigua i nitrogen, per la qual cosa és fàcil que es produeixin reaccions transversals no volgudes, com la de l’oxigen amb el nitrogen, formant òxids de nitrogen NO i NO2, genèricament NOx. Aquestes reaccions són més freqüents com més elevades són les pressions en l’interior de la càmera de combustió i per això la millora de rendiment dels motors dièsel ha comportat un augment d’òxids de nitrogen que reaccionen posteriorment amb la humitat de l’ambient, esdevenint àcid nítric, totalment indesitjable per a la salut ambiental.
Això explica que la primera norma Euro que regula l’emissió de NOx sigui només de l’any 2000, amb l’Euro 3 amb 0,5 g/km, quan el 1992 ja hi havia l’Euro 1 i el 1996 l’Euro 2, que no exigien res. Posteriorment les normes han anat restringint les emissions de NOx, amb la Euro 4 del 2005 a un nivell de 0,25 g/km, la Euro 5 del 2009 amb 0,18 g/km i la Euro 6 de 2014 amb 0,08 g/km. 

Continue reading

Els límits del sobiranisme

Sobiranisme-i-atur

Les eleccions de diumenge van mostrar que hi ha 1.957.318 catalans (47,7% de votants) que van votar pel sobiranisme. Això és molt o es poc? Podria ser una xifra encara més alta?
El moviment sobiranista és completament transversal i pacífic, cosa que el fa més interessant i alhora més difícil d’atrapar pels partits. Comprèn perfils de totes les edats, condicions socials i ideologies. Malgrat aquesta transversalitat, a mi m’ha semblat sempre que era un moviment més de l’interior de Catalunya que no pas de la costa i de l’àrea metropolitana. En Quim Monzó em va reafirmar la meva impressió quan en la seva crònica de la manifestació del passat 11 de setembre va dir que s’havia fet un bany de pronoms febles, tan difícils de trobar a l’àrea metropolitana. Reafirmava la meva idea que el moviment era interior perquè és aquí on ara hi ha esperança econòmica i on es perceben les dificultats per créixer seguint lligats a Espanya.
Amb els resultats a la mà, he posat els vots sobiranistes per comarques en un full de càlcul i hi he afegit altres variables. Una ha estat el coneixement del català escrit. La pregunta és, el domini del català escrit té a veure amb el sobiranisme? Posades les dues variables en una corba i fent la tendència, dóna una regressió de 0,56, és a dir, en un 56% el sobiranisme depèn del coneixement escrit del català. Llavors vaig decidir fer el mateix amb els resultats de l’atur. Per això vaig recórrer també a les dades d’Idescat i vaig posar els resultats de l’atur del darrer mes de juny per comarques. Així és com s’obté la correlació del sobiranisme amb l’atur, veient que sí, hi ha una certa correlació del 40%. Vaig intentar trobar més explicacions socials possibles al sobiranisme sense èxit, per la qual cosa vaig dir que possiblement podria ser la combinació de les dues correlacions anteriors, la de pertinença al català i la de la mala maror econò?mica, per la qual cosa les vaig sumar i això em va donar una correlació superior del 69%, valor molt bo per a una explicació sociològica d’aquesta magnitud.
Sobiranisme-i-aturTothom té clar que el domini del català com a llengua té un component de cohesió. Sobretot ho tenen clar la gent del PP i de Ciutadans, que veuen en això l’adhesiu més potent del nacionalisme català i per això el combaten tant com poden. Però el veuen com a component exclusiu i a mi em sembla que és massa trivial, que hi ha altres factors que porten cap al sobiranisme. Alguns economistes com el premi Nobel Joseph Stiglitz han dit que el sobiranisme és fruit de l’error de les polítiques d’austeritat, de fer patir la gent per la crisi. A la vista de la corba de sobiranisme amb l’atur la meva lectura és diferent. No és que les àrees que tenen més atur siguin més sobiranistes, com pensa Stiglitz, ans al contrari, són les comarques que tenen menys atur les més sobiranistes: les que tenen esperança per sortir del pou on ens hem posat són les que clamen per deslligar-se del llast d’Espanya. Per tant, la conclusió és que les comarques més pròsperes i amb més coneixement del català són les més sobiranistes.

Continue reading

Menyspreu estructural

 Per tal d’entendre la fragilitat amb la qual es mouen les pimes catalanes, avui explicaré un fet que està passant ara mateix. A Portugal aquest any s’estan posant en marxa 4 màquines de paper tissú que suposen una producció total de 120.000 tones a l’any i per al 2017 està previst un altre augment del 15%. Significa un 30% de sobreproducció a la península ibèrica, la qual cosa vol dir que, seguint l’evolució de Darwin, provocarà el tancament d’un altre 30% per equilibrar el mercat: les empreses amb pitjors costos, els més febles. Per què estem vivint aquesta explosió de fàbriques a Portugal? Les fàbriques es posen en comarques poc desenvolupades, gaudint d’ajudes del 50% de la UE. Això fa possible que un soci posi 1,5 milions de capital, obtingui l’entrada d’un altre soci d’una companyia pública de capital risc amb 2,5 milions més, aconsegueixi 15 milions d’ajuda de la UE, i el mateix capital risc li faci un crèdit d’11 milions d’euros. Amb només 15 milions d’euros haurà fet una fàbrica de 30 milions. Així doncs, només haurà de patir per retornar 15 milions d’euros, quan qualsevol altra inversió ha d’imputar als costos l’amortització per 30. Es fa molt difícil competir així, és competència deslleial diuen alguns. És el que hi ha, aquestes fàbriques també s’haurien pogut fer a Extremadura, a Castella la Manxa o a Andalusia, són ajudes de la UE per impulsar l’economia moderna, la inversió local. Però no, a Espanya no abunden aquests projectes.

Pot sobreviure un sector davant fets com aquests? Evidentment sí, els costos d’una àrea desenvolupada poden ser competitius pel fet que també té sinèrgies positives. Per exemple, la diferència que les fàbriques portugueses tenen en el cost d’amortització nosaltres les podem tenir en estalvi energètic o en enginyeria, i el desavantatge que patim en costos salarials s’hauria de compensar amb una major innovació de producte. Però tot s’aguanta pels pèls i cal que les sinèrgies de les àrees més desenvolupades aflorin de veritat si no es vol veure com el seu teixit empresarial comença a tancar. Què vull dir amb això? Vull dir que a Catalunya és vital per a les seves empreses que s’inverteixi urgentment en el corredor del Mediterrani -la futura estació de mercaderies de Vilamalla és bàsica per a nosaltres-, a millorar els accessos al port de Barcelona, a abaixar els costos de l’electricitat i del gas, a posar a disposició la fibra òptica per a la digitalització, a augmentar el nivell formatiu dels joves i a alleugerir la càrrega burocràtica de l’administració. Sense fer aquest camí les pimes catalanes ho tindran difícil per competir amb certes regions: aquí tenim una càrrega fiscal important i hem de treballar sense ajudes, per tant cal que les sinergies aflorin amb més potència. Continue reading